Rezultatele cercetării privind utilizarea bicicletei

În perioada noiembrie 2018 – ianuarie 2019, în cadrul proiectului „Dezvoltarea parteneriatului dintre ONG-uri şi administraţie pentru promovarea modalităţilor durabile de transport în interiorul localităţilor” – cod SIPOCA 306/cod MySmis 110839, s-a realizat o cercetare sociologică privind percepțiile și atitudinile referitoare la mersul pe bicicletă și infrastructura existentă. Cercetarea sociologică s-a derulat sub forma unui amplu sondaj de opinie, adresat atât publicului general (din mediul urban și rural), cât și societății civile și autorităților locale si centrale, reprezentate de primării, consilii județene si ministere.

Cercetarea a avut obiective specifice pentru fiecare dintre cele 3 categorii de public vizat, obiective care sunt detaliate în raportele atașate la finalul acestui articol, însă a atins un punct comun pentru toate cele 3 categorii de actori-cheie (autorități, ONG-uri și societatea civilă), respectiv modul in care sunt percepute problemele celor care utilizează bicicleta în scop utilitar.

Concluziile sondajelor de opinie confirmă necesitatea elaborării unei Strategii naționale pentru încurajarea utilizării bicicletei, aceasta fiind considerată importantă atât pentru autoritățile publice (92,5% dintre respondenți), cât și pentru ONG-uri (peste 97% dintre cei care au răspuns la chestionar).

Pentru prima dată, în România va exista o Strategie națională de încurajare a utilizării bicicletei, pentru deplasarile in interiorul localitatilor. Realizarea documentului este coordonată de ADR-SE şi OPTAR.

Rezultatele sondajelor de opinie, împreuna cu exemple de bune practici din alte state vor fi prezentate în cadrul întâlnirilor de informare și consultare care vor avea loc în toate regiunile țării. La întâlniri sunt așteptați toţi cei interesaţi, de la reprezentanții autorităților locale și centrale până la membri ai societăţii civile, experți, oameni pasionați, precum și reprezentanți ai companiilor interesate în a promova mobilitatea sustenabila in randul propriilor angajați. Toate cheltuielile sunt suportate din bugetul proiectului, în limita alocată.

Orașele în care vor avea loc întâlnirile sunt Brăila, Iași, București, Cluj-Napoca, Craiova, Ploiești, Timișoara și Brașov, urmând ca datele întâlnirilor să fie stabilite în perioada imediat următoare.

Îi invităm pe toți cei interesați în a participa la întâlnirile din cadrul proiectului să ne scrie la adresa e-mail strategiebiciclete@gmail.com

––

ADR-SE (Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est) este o organizaţie non-guvernamentala, de utilitate publica, al cărei obiectiv este dezvoltarea regională prin inițierea și menținerea de parteneriate instituţionale intra-regionale, inter-regionale şi internaţionale.

Promotor al dezvoltării regionale în Regiunea Sud-Est, organizaţia contribuie, prin expertiză şi suport logistic, la realizarea unei dezvoltari teritoriale sustenabile si echilibrate a Regiunii.

ADR SE este Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020.

––

OPTAR (Organizaţia pentru Promovarea Transportului Alternativ în România) este o asociaţie care susţine dezvoltarea mobilităţii urbane prin oferirea de alternative viabile de deplasare pentru cetăţeni, indiferent cum aleg să se deplaseze: pe jos, cu bicicleta, cu transportul public sau cu autoturismul.

Asociaţia a fost implicată în realizarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă Bucureşti-Ilfov (capitolul infrastructură pentru biciclete).

În parteneriat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, OPTAR a coordonat realizarea documentului cu valoare de Normativ care stabileşte cum se proiectează, realizează, utilizează şi întreţine infrastructura pentru biciclete în România. Documentul se află în procedura de avizare.

––

Proiectul „Dezvoltarea parteneriatului dintre ONG-uri şi administraţie pentru promovarea modalităţilor durabile de transport în interiorul localităţilor” – cod SIPOCA 306/cod MySmis 110839 este cofinanţat în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014- 2020, Axa prioritara “Administraţie publică şi sistem judiciar eficiente”.

––

Sinteza celor 3 rapoarte (Omnibus, societate civila, autoritati publice) – original / optimizat

Raport cercetare Omnibus – original / optimizat

Raport cerecetare societate civila – original / optimizat

Raport cerecetare autoritati publice – original / optimizat

 

Contact: strategiebiciclete@gmail.com