01/03/2019

Scopul Asociaţiei OPTAR

Asociatia Organizaţia pentru Promovarea Transportului Alternativ în România este persoană juridică de drept privat cu scop nepatrimonial, independentă, asociaţie non-guvernamentală, cu beneficiu public, organizată potrivit Legii nr 246/2005.

Membrii Asociaţiei Organizaţia pentru Promovarea Transportului Alternativ în România doresc să se asocieze în scopul:
– promovarea transportului alternativ în România
– elaborarea, promovarea şi implementarea proiectelor care vizează mobilitatea urbană
– elaborarea, promovarea şi implementarea proiectelor pentru utilizarea energiilor convenţional curate (energii neconvenţionale)
– promovarea turismului ecologic şi cultural
– reprezentarea, apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale membrilor săi în ceea ce priveşte transportul alternativ în România
– reprezentarea, apărarea drepturilor şi interesului legitim public legat de transportul alternativ în România

Pe lângă membrii fondatori, Asociaţia este formată şi din membri simpatizanţi. Poate deveni membru simpatizant al Asociaţiei Organizaţia pentru Promovarea Transportului Alternativ în România orice persoană care depune o cerere în acest sens. Cererea poate fi completată si trimisa on-line* pe site-ul Asociatiei.

Calitatea de membru simpatizant nu crează nicio obligaţie pentru Asociaţie sau persoana respectivă. Orice acţiune a vreunui membru simpatizant nu poate aduce atingere imaginii Asociaţiei, calitatea de membru simpatizant exprimând doar simpatia respectivei persoane pentru activitatea Asociaţiei Organizaţia pentru Promovarea Transportului Alternativ în România.

Pentru a renunta la calitatea de membru simpatizant, acesta trebuie sa completeze si sa trimita o cerere on-line**.

= = = = = = = = =

* Pentru finalizarea înscrierii on-line este nevoie de completarea corectă a tuturor datelor solicitate. Acestea vor fi verificate ulterior, prin e-mail-ul introdus la completarea Adeziunii. Vă rugăm să respectaţi instrucţiunile primite prin e-mail. După verificarea datelor, veţi primi un mesaj care confirmă calitatea dumneavoastră de membru simpatizant OPTAR. În cazul în care nu ne oferiţi informaţiile care să confirme corectitudinea datelor, acestea vor fi şterse.

** Pentru a renunţa la calitatea de membru simpatizant este necesar să trimiteţi un mesaj prin care ne anunţaţi acest lucru. Este obligatoriu ca acest mesaj să fie trimis de pe adresa e-mail cu care v-aţi înregistrat în momentul depunerii Adeziunii. Nu veţi mai avea calitatea de membru simpatizant OPTAR din momentul în care veţi primi mesaj de confirmare a înregistrării cererii dumneavoastră. Din acel moment, toate datele dumneavoastră vor fi sterse, cu excepţia celor necesare evidenţei contabile, în cazul în care aţi plătit cotizaţii sau donaţii.