OPTAR va realiza strategia de dezvoltare a mersului cu bicicleta*

În această perioadă se pregătește primul Plan de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) pentru zona București – Ilfov. Marian Ivan, președintele OPTAR, s-a alăturat echipei de experți urmând să contribuie la dezvoltarea strategiei de încurajare a mersului cu bicicleta.
Proiectul se derulează în baza unui contract de asistență[1] încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) în data 2 aprilie 2014.

Un Plan de Mobilitate Urbană Durabilă vizează crearea unui sistem de transport urban durabil prin:

• Facilitarea accesului tuturor la locurile de muncă și la servicii;
• Îmbunătăţirea siguranţei şi securității;
• Reducerea poluării, a emisiilor de gaze cu efect de seră şi a consumului de energie;
• Creşterea eficienţei şi a eficacității costurilor pentru transportul de persoane şi mărfuri;
• Creşterea atractivităţii şi a calităţii mediului urban.

În legislaţia naţională, conform Legii[2] 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, actualizată în iulie 2013,  Planul de mobilitate urbană  (PMU) reprezintă  instrumentul de planificare strategică teritorială prin care sunt corelate dezvoltarea teritorială a localităţilor din zona periurbană/ metropolitană cu nevoile de mobilitate şi transport al persoanelor, bunurilor şi mărfurilor.

Politicile şi măsurile definite într-un Plan de Mobilitate Urbană Durabilă trebuie să se adreseze tuturor modurilor şi formelor de transport din întreaga aglomeraţie urbană, incluzând  transportul public şi privat, de pasageri şi de marfă, motorizat şi nemotorizat, în mişcare sau oprit. El se cladește pe și extinde planurile existente.

Spre deosebire de abordările tradiţionale de planificare a transporturilor, noul concept pune un accent deosebit pe implicarea cetăţenilor şi a tuturor părţilor, pe coordonarea politicilor între sectoare (transport, utilizarea terenurilor, mediu, dezvoltare economică, politici sociale, sănătate, siguranţă etc.), între diferitele niveluri de autoritate şi între autorităţile învecinate.

Realizarea unui plan de mobilitate urbană durabilă[3] înseamnă “Planificare pentru Oameni”.


Marian Ivan este unul dintre membrii fondatori ai asociației OPTAR (Organizația pentru Promovarea Transportului Alternativ în România). A fost inițiatorul proiectului ”Adoptă o pistă periculoasă ! Apoi… desființeaz-o !”. În iunie 2013, la un concurs de proiecte de advocacy desfășurat de organizatorii VeloCity 2013 (Viena), proiectul a obținut unul dintre premiile Cycling Visionaries (Awards), cu sprijinul susținătorilor OPTAR.

A coordonat și realizat prima ediție a Ghidului Biciclistului, un manual cu sfaturi și extrase din legi utile bicicliștilor. A inițiat și a dezvoltat, alături de alți specialiști, proiectul ”Drumuri Verzi în București[4]” – prima rețea de drumuri dedicată pietonilor[5] și bicicliștilor din București. În acest an, a oferit Primăriei Municipiului București documentul ”Indicatorii de realizare ai infrastructurii pentru biciclete pe raza Municipiului București” care cuprinde soluții practice de realizare a unei infrastructuri viabile pentru biciclete.

Marian Ivan este unul dintre inițiatorii întâlnirii care a dus la formarea actualului Grup de lucru pe mobilitate urbană care funcționează în cadrul Primăriei Municipiului București. Participă regulat[6] la aceste întâlniri de peste 2 ani, prezentând o serie de analize și inițiative de încurajare a transportului alternativ (mersul pe jos, utilizarea bicicletei sau/și a transportului public).

OPTAR este o asociație activă atât în relația cu autoritățile cât și în cea cu cetățenii. Marșurile bicicliștilor, organizate împreună cu Comunitatea Bicicliștilor din București sub sloganul ”Vrem un oraș pentru oameni !”, au devenit tradiționale.

Prin implicarea în realizarea PMUD, OPTAR dorește să contribuie la dezvoltarea unei strategii care să transforme Bucureștiul într-un ORAȘ PENTRU OAMENI.

Comunicat de presă – 18 decembrie 2014


* OPTAR va realiza strategia de dezvoltare a mersului cu bicicleta pentru zona București-Ilfov

[1] Contractul de asistență prevede realizarea a 8 Planuri de Mobilitate Urbană Durabilă pentru cei 7 poli de creștere (Brașov, Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, Iași, Ploiești și Timișoara) la care se adaugă aglomerația București-Ilfov
[2] Art. 46. – Planul urbanistic general cuprinde piese scrise şi desenate cu privire la (…) planul de mobilitate urbană.
[3] Mai multe detalii: http://www.eltis.org/sites/eltis/files/BUMP_Guidelines_RO.pdf
[4] Un demers similar a fost anunțat de municipalitatea orașului Hamburg. (Grünes Netz – Rețeaua Verde)
[5] Spațiul dedicat pietonilor va fi accesibil tuturor categoriilor de persoane cu dizabilități temporare sau permanente
[6] Întâlnirile au loc de două ori pe lună

 

Această intrare a fost publicată în PMUD . Pune legătura în semnele de carte.