Formulare 2% pentru asociatia OPTAR (formulare 2018)

Iata cum poti redirecționare a 2% din impozit catre asociatia OPTAR.optardoilasuta

Modalități de depunere a formularelor completate:

– Declaraţia poate fi depusă personal la organul fiscal de domiciliu (Administraţia Finanţelor Publice a sectorului/localităţii pe raza căreia aveţi domiciliul)

– Declaraţia poate fi trimisă prin poştă , prin scrisoare recomandată.
Adresele administraţiilor financiare le găsiţi AICI

 

Atentie! Formularele pe care le descarcati de pe site-ul OPTAR sunt deja completate cu datele asociației. Dacă doriți să utilizați formularele tipărite din sediile Administraţiilor Finanţelor Publice, găsiți mai jos datele necesare completării.

Denumire entitate nonprofit:
ORGANIZAŢIA PENTRU PROMOVAREA TRANSPORTULUI ALTERNATIV ÎN ROMÂNIA
Cod de identificare fiscală: 28363944
Cont bancar (IBAN): RO77CECEB00130RON3154647

Cum completăm formularele pentru a directiona 2% catre OPTAR?

 • Dacă aveţi venituri din SALARII:- Tipăriţi şi completaţi declaraţia 230 (click pentru a descărca)
  – NU trebuie sa completaţi nicio sumă, deoarece suma corespunzătoare a 2% va fi calculată de către organele fiscale.
  – Se completează secţiunea I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI şi se semnează în partea de jos a declaraţiei (SEMNĂTURĂ CONTRIBUABIL).Instrucţiuni detaliate de completare găsiţi aici (click).
 • Dacă aveţi venituri din ALTE SURSE (activități independente precum venituri din profesii libere, venituri din drepturi de proprietate intelectuală; cedarea folosinţei bunurilor mobile şi imobile; transferul titlurilor de valoare etc):- Tipăriţi şi completaţi declaraţia 200 (click pentru a descărca)
  – NU trebuie sa completaţi nicio sumă, deoarece suma corespunzătoare a 2% va fi calculată de către organele fiscale.
  – Se completează secţiunile I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI, II. DATE PRIVIND VENITURILE REALIZATE, PE SURSE ŞI CATEGORII DE VENIT şi se semnează în partea de jos a celei de-a doua pagini (SEMNĂTURĂ CONTRIBUABIL). Anexa se completează dacă aveţi mai multe astfel de surse de venit.Instrucţiuni detaliate de completare găsiţi aici (click).
 • Datele pentru completarea declaraţiei sunt cele personale şi datele OPTAR.
  Datele OPTAR au fost deja completate pe formularele descarcate de pe acest site. Datele personale se vor completa de mână.
 • Declaraţia va fi completată în două exemplare, dintre care unul ramâne la contribuabil.

 

 

Ce înseamnă 2%?

 • Sistemul 2%, prevăzut de Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, permite contribuabililor persoane fizice să direcţioneze 2% din impozitul pe venit către o entitate non-profit (ONG).
 • 2% este un sistem prin care cetăţenii au posibilitatea de a hotărî în mod direct ce se întâmplă cu o parte a impozitului datorat statului.
 • Dacă nu direcţionaţi aceşti 2% către un ONG, procentul respectiv rămâne în bugetul statului.
 • Direcţionarea nu presupune costuri/eforturi suplimentare, în afară de completarea datelor în declaraţiile de venit.
 • Pe declaraţii nu trebuie indicată suma echivalentă cu 2% din impozit, deoarece aceasta va fi calculată direct de către organele fiscale, pe baza fişei fiscale venite de la angajator.
 • Direcţionarea sumei echivalente cu 2% din impozit este anonimă, ceea ce înseamnă că trezoreria nu are dreptul de a face public numele contribuabilului atunci când transferă suma în cont (se presupune că se pot face calcule inverse, pentru a afla salariul persoanei respective).
 • Aceste declaraţii nu pot fi folosite pentru a extrage sume de bani din contul contribuabililor -nu veţi plăti nimic dacă urmaţi această procedură.
 • Data până la care trebuie depuse/trimise formularele este 25 mai 2018.

 

Ce nu este prevederea 2%?

 • Direcţionarea a 2% din impozitul pe venit nu este o donaţie! Este vorba de o sumă datorată statului (ca impozit în 2016) dar puteţi decide modul şi cui va fi ea alocată.
 • Direcţionarea a 2% nu este o metodă legala de fraudă fiscală! Nu aveţi dreptul sa cereţi nici un fel de beneficii financiare sau de altă natură organizaţiei către care aţi direcţionat 2%.

Pentru mai multe detalii, accesaţi www.anaf.ro.

Această intrare a fost publicată în Donatii . Pune legătura în semnele de carte.