A început lucrul la prima Strategie pentru încurajarea utilizării bicicletei în România

Pentru prima dată, în România va exista o Strategie naţională de încurajare a utilizării bicicletei. Realizarea documentului este coordonată de ADR-SE şi OPTAR.

Strategie-biciclete-600pxOdată cu obligativitatea realizării de Planuri de mobilitate urbană durabilă, multe administraţii locale au fost puse în situaţia de a acorda mai multă atenţie deplasărilor cu bicicleta, ca măsură de creştere a calităţii vieţii. De asemenea, tot mai multe companii se concentrează pe oferirea de condiţii mai bune pentru angajaţii care utilizează bicicleta. În zona comercială, administratorii marilor lanţuri de magazine se mulţumesc să monteze suporţi pentru biciclete, fără să aibă însă o imagine clară a avantajelor pe care le-ar avea daca ar creşte numărul de clienţi care se deplasează pe biciclete. Iar din partea comunităţii există zeci, sute sau poate chiar mii de opinii despre cum autorităţile, angajatorii sau comercianţii ar trebui să contribuie la încurajarea deplasărilor pe bicicletă pentru ca problemele generate de traficul rutier din marile aglomerări urbane să se reducă. Cu toate acestea, până acum nu există o dezvoltare coerentă care ar putea convinge tot mai mulţi români să utilizeze bicicleta cotidian.

Strategia naţională pentru încurajarea utilizării bicicletei va cuprinde un set de acţiuni care va răspunde la cele mai frecvente întrebări venite din partea celor care pot lua măsuri de a facilita utilizarea frecventă a bicicletei.

 

Cele două organizaţii implicate au început discuţiile despre proiect încă de la sfârşitul anului 2016, depunând o cerere de finanţare în aprilie 2017. Dosarul a fost declarat câştigător pentru finanţările prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020, contractul de finanţare fiind semnat în iulie 2018. (detalii)

Conform activităţilor propuse, Strategia va avea o abordare participativă încă din prima fază. Astfel, până la sfârşitul acestui an, experţii implicaţi în proiect vor face deplasări în toate regiunile de dezvoltare pentru a discuta cu autorităţile locale şi cu reprezentanţii asociaţiilor sau comunităţilor de biciclişti. În fiecare dintre cele 8 întâlniri vor fi prezentate sinteze ale altor documente similare (naţionale sau locale).

În faza a doua, experţii vor realiza mai multe propuneri de document luând în considerare atât opiniile culese în timpul întâlnirilor cât şi bunele practici în domeniu.

Scenariile rezultate vor fi puse în dezbatere, urmând alte întâlniri deschise publicului. În urma procesului de dezbatere, pe baza argumentelor primite, se va alege un scenariu care va fi prelucrat pe baza opiniilor primite.

Trebuie precizat că încă de la primele întâlniri se va avea în vedere realizarea demersurilor legale pentru ca autorităţile să preia documentul final pentru a-l propune spre adoptare.

Pentru a decide numele oraşelor unde vor avea loc întâlnirile, rugăm reprezentanţii autorităţile locale şi reprezentanţii asociaţiilor sau comunităţilor de biciclişti să ne trimită un mesaj la adresa strategiebiciclete@gmail.com. Este necesar să fie precizat oraşul unde aţi dori să aibă loc una dintre aceste întâlniri, numele autorităţii, asociaţiei sau comunităţii pe care o reprezentanţi şi câteva cuvinte despre motivele pentru care doriţi să vă implicaţi în realizarea Strategiei naţionale pentru încurajarea utilizarii bicicletei. Toate mesajele primite vor fi centralizate pentru a identifica oraşele unde există cel mai mare interes. Ulterior, se vor trimite invitaţii de participare către toţi reprezentanţii comunităţilor sau autorităţilor care ne-au trimis mesaje, urmând ca cheltuielile de deplasare (transportul, cazarea şi masa) să fie suportate din sumele alocate proiectului, în cazul în care întâlnirea nu va avea loc în oraşul de reşedinţă.

În perioada următoare va fi realizată o pagină web dedicată proiectului unde vor fi publicate toate informaţiile despre activităţile şi rezultatele proiectului.

––

ADR-SE (Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est) este o organizaţie non-guvernamentala, de utilitate publica, al cărei obiectiv este dezvoltarea regională prin inițierea și menținerea de parteneriate instituţionale intra-regionale, inter-regionale şi internaţionale.

Promotor al dezvoltării regionale în Regiunea Sud-Est, organizaţia contribuie, prin expertiză şi suport logistic, la procesul complex şi continuu de agregare a intereselor instituţiilor judeţene şi regionale, în scopul realizării cadrului general regional de dezvoltare. ADR SE este Organism Intermediar pentru Programul Operational 2014-2020.

––

OPTAR (Organizaţia pentru Promovarea Transportului Alternativ în România) este o asociaţie care susţine dezvoltarea mobilităţii urbane prin oferirea de alternative viabile de deplasare pentru cetăţeni, indiferent cum aleg să se deplaseze: pe jos, cu bicicleta, cu transportul public sau cu autoturismul.

Asociaţia a fost implicată în realizarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă Bucureşti-Ilfov (capitolul infrastructură pentru biciclete).

În parteneriat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, OPTAR a coordonat realizarea documentului cu valoare de Normativ care stabileşte cum se proiectează, realizează, utilizează şi întreţine infrastructura pentru biciclete în România. Documentul se află în dezbatere publică.

––

Proiectul „Dezvoltarea parteneriatului dintre ONG-uri şi administraţie pentru promovarea modalităţilor durabile de transport în interiorul localităţilor” – cod SIPOCA 306/cod MySmis 110839 este cofinanţat în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014- 2020, Axa prioritara “Administraţie publică şi sistem judiciar eficiente”.

Comunicat de presa