Planificarea participativă – condiție pentru realizarea unui PMUD

Către:    Guvernului României
În atenția:       Domnului Dacian Cioloș, Prim-Ministru
Doamnei Victoria-Violeta Alexandru, Ministru

Către:    Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
În atenția:       Domnului Vasile Dîncu, Ministru

Către:    Administraţia prezidenţială
În atenția:       Domnului Klaus Werner Iohannis, Președinte

Ref:               Planul de Mobilitate Urbană Durabilă București-Ilfov
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă Brașov
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă Iași
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă Craiova
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă Galați
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă Constanța
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă Timișoara,
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă Ploiești
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă Cluj Napoca

Subscrisa Asociaţia Organizaţia pentru Promovarea Transportului Alternativ în România (OPTAR), reprezentată prin Preşedinte Marian Ivan, formulăm prezenta petiție ca, în baza atribuțiilor legale și/sau a celor asumate, să aplicați măsurile necesare pentru implicarea cetățenilor și părților interesate în elaborarea Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD).

Concret, solicităm respectarea principiului abordării participative în elaborarea PMUD, condiție prealabilă de pregătire a acestor planuri, așa cum este precizat în ghidul ”Dezvoltarea și implementarea unui plan de mobilitate urbană durabilă”, elaborat de experți pentru Comisia Europeană.

Nicio administrație locală nu a respectat principiul implicării cetățenilor și părților interesate în toate etapele de realizare a planurilor.

Ghidul de realizare a unui Plan de Mobilitate Urbană Durabilă precizează că ”planificarea participativă este o condiție prealabilă pentru ca cetățenii și părțile interesate să preia dreptul de proprietate asupra planului de mobilitate urbană durabilă și asupra politicilor pe care acesta le promovează. Aceasta face ca acceptarea de  către  public  și sprijinul  oferit de  acesta să fie la un nivel ridicat si astfel sa se reducă la minimum riscurile pentru factorii de decizie, facilitându-se implementarea planului.

Experții care au elaborat ghidul de realizare a unui Plan de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) au analizat zeci de exemple de bună practică și au oferit tuturor administrațiilor europene un document în care sunt explicați pașii necesari pentru realizarea (și implementarea) unei astfel de strategii. În România, primul pas, cel mai important, nu a fost făcut de nicio administrație: asumarea planului.

 

 

În aceste condiții, observăm că Primăriile din Brașov și Galați, singurele care au oferit informații despre Planuri, au redus ”planificarea participativă” la modelul de consultare prevăzut de dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică.

Participarea activă a cetățenilor în procesul de luare a deciziilor administrative și în procesul de elaborare a actelor normative[1] nu înlocuiește implicarea cetățenilor în planificarea strategiei propuse spre adoptare. Astfel, cu toate că PMUD ar fi trebuit sa reprezinte un model nou de abordare a planificării urbane, implicarea cetățenilor și părților implicate fiind punctul forte, s-a utilizat tot modelul tradițional de planificare, cel care, de exemplu, a făcut din București cel mai poluat și congestionat oraș european.

Pentru ca cetățenii să se poată implica în dezbateri și pentru a putea să-și formeze o opinie despre ce e mai bine pentru ei și pentru familiile lor, este obligatoriu să li se explice principiile dezvoltării durabile a mobilității urbane și situația constatată pe teren în urma studiilor efectuate

Începerea procesului de adoptare a PMUD fără să se îndeplinească procedurile prealabile de informare nu corespunde principiilor enunțate în Ghidul de realizare a unui Plan de Mobilitate Urbană Durabilă.

Solicităm ca în toate orașele unde se realizează PMUD să fie suspendate procedurile de adoptare.

Solicităm organizarea de întâlniri de informare, atâtea câte sunt necesare, unde să fie invitați cetățenii, reprezentanții instituțiilor responsabile de implementarea PMUD, reprezentanții partidelor politice reprezentate în Consiliile Locale și experții care realizează PMUD.Organizarea acestor întâlniri oferă posibilitatea părților interesate să analizeze în cunoștință de cauză oportunitatea măsurilor propuse. În caz contrar, dacă cetățenii, funcționarii și membrii consiliilor locale nu se vor simți implicați în acest proiect, există riscul ca toată energia acestora să se canalizeze în contestarea PMUD, facilitându-se astfel blocarea proiectelor. Acesta este și motivul pentru care experții au subliniat necesitatea planificării participative: reducerea la minimum a riscurilor pentru factorii de decizie, facilitându-se implementarea planului.

În cazul în care nu este foarte clar ce este un PMUD, vă rog să vă puneți în situația cetățenilor, care au mai puține informații decât se regăsesc în acest document.

 

Anexe (on-line)
Dezvoltarea și implementarea unui plan de mobilitate urbană durabilă
Anunț PMUD

 

Marian Ivan – membru fondator OPTAR


Dacă locuieşti în Bucureşti şi vrei să militezi pentru drepturile bicicliştilor şi cele ale pietonilor izgoniţi de pe trotuare, te poţi înscrie în grupul Facebook.

Daca nu locuieşti în Bucureşti dar vrei să susţii demersurile bicicliştilor şi pietonilor bucureşteni, te poţi înscrie pe pagina Facebook.

Indiferent de localitatea în care trăieşti, dacă susţii munca noastră, te poţi înscrie ca membru simpatizant al OPTAR. Nu durează mai mult de un minut !

Despre realizările asociaţiei noastre sau ale partenerilor noştri poţi afla dacă te înscrii pe pagina Facebook a OPTAR

 


[1] Art 1 (2b) – Legea nr. 52 din 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica

 

 

Această intrare a fost publicată în PMUD . Pune legătura în semnele de carte.