Victorie in instanta pentru cetatenii Capitalei! Tribunalul anulează P.I.C.A.

Tribunalul Municipiului București a anulat Planul Integrat pentru Calitatea Aerului (PICA) elaborat de Primăria Capitalei. Hotărârea judecătorească a fost pronunțată în urma unui proces lung inițiat de un grup de organizații neguvernamentale și locuitori ai Bucureștiului. 

Aceștia au reclamat că Planul nu respectă normele naționale și Directiva europeană privind poluarea aerului și că a fost adoptat abuziv, fără consultarea cetățenilor. Organizațiile au contestat și măsurile ineficiente propuse de autoritățile bucureștene de a reduce nivelurile ilegale de poluare a aerului.

Tribunalul a respins apărarea Primăriei şi a Consiliului General care a constat în negarea calității procesuale a ONG-urilor și a cetățenilor, creând astfel un precedent prin care cetăţenii sunt încurajați să își apere dreptul la un mediu sănătos.

Prestigioasa organizație internațională ClientEarth a sprijinit demersul prin trei ONG-uri românești – OPTAR, 2Celsius și Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis.

În Capitală, limita zilnică de particule în suspensie (PM10 și PM2,5) a fost depășită în mod constant, încă de când legislația UE a devenit aplicabilă în România. Au fost, de asemenea, înregistrate niveluri anuale de dioxid de azot (NO2) peste limita admisă. Conform legislației UE, autoritățile locale din București sunt obligate să pregătească și să adopte un Plan de Calitate a Aerului pentru regiunea Capitalei atunci când locuitorii săi sunt expuși unor niveluri nocive de poluanti în aer.

ONG-urile reclamante au susținut că Planul adoptat de administrația Bucureștiului pentru îmbunătățirea calității aerului nu include măsuri care să atingă nivelurile legale de poluare în „cel mai scurt timp posibil”, așa cum prevede legea.

De asemenea, planul nu a inclus un calendar detaliat pentru implementarea măsurilor sau pentru a evalua impactul scontat al acestora. În plus, planul nu a fost realizat pe baza unui studiu actualizat care să determine sursele de poluare, fiind folosit un studiu din 2013. Precizăm că legea prevede ca un astfel de studiu să fie realizat cu maximum un an înaintea realizării Planului.

Decizia instanței înseamnă că administrația locală trebuie să pregătească un nou Plan Integrat de Calitate a Aerului. Astfel, capitala României se alătură altor capitale și orașe central-europene (precum Praga, Bratislava, Brno sau Ostrava), unde autoritățile trebuie să ia măsuri mai ferme în ceea ce privește combaterea poluării ca urmare a litigiilor inițiate de cetățeni.

Reclamanții fac apel la noua administrație a Capitalei condusă de Primarul General Nicușor Dan să nu continue contestarea sterilă a unei evidențe științifice, să fie profesionistă, transparentă și, consecutiv, să purceadă de urgență, în colaborare cu cetățenii, la elaborarea unui nou Plan Integrat de Calitate a Aerului pentru București.

Agnieszka Warso-Buchanan, avocat al organizației caritabile de mediu ClientEarth, care susține campania de calitate a aerului din Capitala României:

Hotărârea de astăzi este o victorie pentru locuitorii Bucureștilor și pentru dreptul lor de a respira aer curat. De ani de zile, autoritățile de la București nu au reușit să abordeze criza poluării aerului din oraș, punând în pericol sănătatea cetățenilor săi. Sperăm că autoritățile vor lua măsuri imediate pentru a se conforma obligației lor legale de a-și proteja cetățenii de impactul respirației aerului dăunător și cu concentrații de particule și noxe peste limitele legale și de a pregăti un plan nou și eficient al calității aerului pentru București.

Marian Ivan, membru cofondator OPTAR:

„După ce am studiat cu atenție planul, am fost convinși că măsurile propuse de Primăria Capitalei nu pot contribui la reducerea poluării în cel mai scurt timp, aşa cum cere legea. În mod ironic, planul declara explicit că, în absența măsurilor legate de restricţionarea deplasărilor motorizate individuale, traficul din București ar crește, și, implicit, ar crește și poluarea. Ne așteptăm ca noul plan pe care administrația trebuie să îl pregătească să includă măsuri de eficientizare a deplasărilor oamenilor, nu neapărat ale autovehiculelor.” 

Raul Cazan de la 2Celsius:

„Acesta este doar începutul, deoarece numeroase orașe românești înregistrează valori gigantice ale particulelor și ale NOx provenind în principal din transporturi, dar și în arderea deșeurilor ori operațiuni industriale. Încurajăm cetățenii din alte orașe ale țării să se organizeze, să cheme autoritățile locale în instanță și să își exercite astfel dreptul la aer curat.”

Marius Petroiu, avocat:

“Soluţia instanței este o premieră pentru România și demonstrează că persoanele fizice, individual sau prin ong-uri, locuind în orașele poluate ale țării, pot obliga autoritățile locale să ia măsuri eficiente împotriva poluării aerului.” 

 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a condamnat recent România pentru că nu și-a îndeplinit obligațiile de îmbunătățire a calității aerului, hotărând că țara a încălcat în mod sistematic normele privind calitatea aerului în București. 

Demersul juridic de la București a demarat prin două acțiuni diferite.

O acțiune în justiție este cea a organizației Ecopolis și a Oanei Neneciu care a vizat PICA în conținutul său, și nu doar cerințe formale. O analiză profundă, efectuată de aceeași Ecopolis, a arătat că aproape toate măsurile propuse în PICA nu respectă cerințele legale de a fi cuantificabile și eficiente în soluționarea problemelor specifice. Ele sunt atât de evazive încât este imposibil de a le fi evaluat impactul. Consecutiv, conținutul Planului nu își atinge obiectivul, iar Primăria trebuie să îmbunătățească PICA pentru a îndeplini cerințele legale prevăzute în Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător – care transpune Directiva 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa.

Cealaltă acțiune a vizat direct chestiuni de nelegalitate în conținutul și la adoptarea PICA. Cea mai flagrantă problemă era completa lipsă a consultării cetățenilor înainte de adoptarea Planului. Reclamanții în această cauză au fost avocatul Marius Petroiu, Marian Ivan, OPTAR (Organizația pentru Promovarea Transportului Alternativ în România), 2Celsius, ActiveWatch și Centrul de Resurse pentru Participare Publică.

Cele două cauze judiciare au fost unite iar instanța a dat soluția pe fond ambelor cauze. Instanța urmează să își motiveze soluția în viitorul apropiat, iar Primăria Capitalei va putea face recurs.

 

ClientEarth este o organizație caritabilă de dreptul mediului, cu birouri la Londra, Bruxelles, Varșovia, Berlin și Beijing. A fost fondată în 2008 de James Thornton. Cu mulți avocați și experți în domeniul mediului înconjurător, organizația folosește legea pentru a responsabiliza guvernele și companiile în probleme legate de schimbările climatice, pierderea biodiversității și poluare.

Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis este o organizație de mediu preocupată de problema poluării urbane de peste 10 ani. În 2011 organizația a lansat primul studiu independent despre efectele poluării din București asupra sănătății umane și de atunci a realizat numeroase acțiuni de advocacy pentru promovarea măsurilor pentru combaterea poluării urbane. În decembrie 2019, împreună cu Fundația ETA2U și partenerii 2Celsius, OPTAR și Observatorul Român de Sănătate a lansat platforma independentă de măsurare a calității aerului Aerlive.ro. Platforma își propune să monitorizeze poluarea din București și să informeze cetățenii cu privire la efectele acesteia.

2Celsius este o organizație înregistrată în România de advocacy și de cercetare centrată pe schimbări climatice și impactul lor în Europa Centrală și de Est. Un membru cu drepturi depline al principalelor rețele de mediu ale UE, cum ar fi Transporturi și Mediu (Transport & Environment), Biroul European de Mediu (European Environmental Bureau) și Rețeaua de Acțiune pentru Climă (Climate Action Network), 2C derulează proiecte legate de transporturile curate, conservarea biodiversității, bioenergie și politicile climatice. 2C se concentrează, de asemenea, pe litigiile strategice privind cauzele climatice și de mediu atât la Curtea Europeană de Justiție, cât și la instanțele naționale.

OPTAR (Organizaţia pentru Promovarea Transportului Alternativ în România) este o asociaţie care susţine dezvoltarea mobilităţii urbane prin oferirea de alternative viabile de deplasare pentru cetăţeni, indiferent cum aleg să se deplaseze: pe jos, cu bicicleta, cu transportul public sau cu autoturismul.

 

––––––––––––

EN

 

Media release

19 November 2020

 

Victory for Bucharest residents as Romanian court annuls the capital’s inadequate Air Quality Plan

 

A court in Bucharest has annulled the city authorities’ Air Quality Plan, marking an important win in the fight for clean air in Romania’s capital.

Although the exact reasoning of the court’s ruling has yet to be published, the decision of Bucharest County Court means that city authorities must now prepare a new air quality plan.

ClientEarth supported local activists from two Romanian NGO’s – Centre for Sustainable Policies “Ecopolis” and Optar as well as individuals, who launched their case against the Bucharest Municipality in 2019. The groups challenged Bucharest authorities’ ineffective plans to reduce illegal levels of air pollution.

Agnieszka Warso-Buchanan, a lawyer from the environmental charity ClientEarth which supports Ecopolis’s air quality campaign said: “Today’s ruling is a victory for the residents of Bucharest and their right to breathe clean air. For years, the Bucharest authorities have failed to tackle the air pollution crisis in the city, endangering the health of its citizens.”

„We hope the authorities will now take immediate steps to comply with their legal obligation to protect citizens from the impacts of breathing harmful and illegal air and prepare new, effective air quality plan for Bucharest.”

In Bucharest, the daily limit of particulate matter (PM10) – a harmful pollutant –  has persistently been exceeded, ever since EU law became applicable in Romania. Illegal annual levels of nitrogen dioxide (NO2)  have also been recorded. According to EU law, local authorities in Bucharest are obliged to prepare and adopt an air quality plan for the capital region when its residents are exposed to harmful and illegal levels of air pollution.

The groups have argued that Bucharest’s current plan to improve air quality did not include measures that would achieve legal levels of air pollution in the „shortest time possible” as required by law.

The plan also failed to include a detailed timetable for implementing the measures or to assess their expected impact. Furthermore it didn’t include measures that would sufficiently address emissions from the transport sector – an important contributor to air pollution in the city.  

Costel Popa from Ecopolis said: “An in-depth analysis, conducted by Ecopolis, showed that almost all the measures proposed in the PICA do not comply with the legal requirements to be quantifiable and effective in solving specific problems. They are so elusive that it is impossible to assess their possible impact. Clearly, the content of the plan does not meet its objectives.”

Marian Ivan from OPTAR said: „Having carefully studied the Plan, we were convinced that the reduction of pollution would not be achieved in the shortest time. Ironically, the Plan explicitly stated that in the absence of transport related measures, the traffic in Bucharest would increase, and so would – implicitly – the pollution. We expect that the new plan the Administration is now required to prepare will include efficient transport related measures which will eventually reduce harmful emissions.”

Raul Cazan from 2Celsius said: “This court case is setting a precedent by which Romanian citizens and environmental groups demonstrate sufficient connection to and harm from the acts or actions of local authorities. This is only the beginning as numerous Romanian cities are recording abysmal values of particulate matter and NOx sourcing mainly in transport, but also in waste burning and industrial operations. We encourage citizens in other Romanian cities to organise, empower themselves, take local governments to court and thus exercise their right to clean air.”

The Court of Justice of the European Union recently condemned Romania for not meeting its obligations to improve air quality, ruling that the country has systematically violated air quality norms in Bucharest. In May 2020, the European Commission sent a letter of formal notice to Romania giving it four months to take necessary measures to address – amongst others – illegal levels of NO2  in the agglomeration of Bucharest.

The court decision means that Bucharest must now prepare a new air quality plan. Subsequently the Romanian capital is joining other European capitals and cities (e.g. Prague, Bratislava, Brno or Ostrava) where authorities must take stronger action towards air pollution as result of citizens’ initiated litigations.

Note to editors 

Nitrogen oxides are harmful gas emitted mainly by diesel vehicles and are the main source of the illegal levels of nitrogen dioxide (NO2) in more than 130 cities across the EU. Air pollution is linked to higher rate of cancers, heart diseases, heart attacks and asthma attacks. It can also lead to low birth weight and stunted lung development in children.

Air pollution may be considered a public health emergency in Romania. According to European Environment Agency, more than 26,000 premature deaths in Romania could be attributed to air pollution in 2016.

ClientEarth is a charity that uses the power of the law to protect people and the planet. We are international lawyers finding practical solutions for the world’s biggest environmental challenges. We are fighting climate change, protecting oceans and wildlife, making forest governance stronger, greening energy, making business more responsible and pushing for government transparency. We believe the law is a tool for positive change. From our offices in London, Brussels, Warsaw, Berlin and Beijing, we work on laws throughout their lifetime, from the earliest stages to implementation. And when those laws are broken, we go to court to enforce them.

Center for Sustainable Policies Ecopolis is a Romanian environmental organization concerned with the problem of urban pollution for over a decade. In 2011, the organization launched the first independent study on the effects of air pollution in Bucharest on human health and since then has carried out numerous advocacy actions to promote measures to combat urban pollution. In December 2019, together with the ETA2U Foundation and 2Celsius as partners, launched the independent air quality measurement platform Aerlive.ro. The platform aims at monitoring the pollution in Bucharest and at informing the citizens about its effects.

OPTAR (Organization for the Promotion of Alternative Transport in Romania) is an association that supports the development of urban mobility by offering viable travel alternatives for citizens, no matter how they choose to travel: on foot, by bicycle, by public transport or by car.

2Celsius is a European climate-centered advocacy and research organization from Central and Eastern Europe, registered in Romania. A full-fledged member of the main EU environmental networks such as Transport & Environment, European Environmental Bureau, and Climate Action Network, 2C, over more than decade rolled projects related to clean transports, biodiversity conservation, bioenergy, and climate policies. 2C is also focusing on strategic litigation in climate and environmental causes at both European Court of Justice and national Courts.