Ultimul eveniment al proiectului de realizare a Strategiei

In data de 05 iunie 2020 a avut loc conferinta finala organizata in cadrul proiectului „Dezvoltarea parteneriatului dintre ONG-uri şi administraţie pentru promovarea modalităţilor durabile de transport în interiorul localităţilor” – cod SIPOCA 306/cod MySmis 110839

, implementat de Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est (ADR SE) in parteneriat cu Organizatia pentru Promovarea Transportului Alternativ in Romania (OPTAR). Evenimentul s-a desfasurat online, cu 27 de participanti, reprezentanti ai ONG-urilor care promoveaza mersul pe bicicleta, ai partenerilor sociali, ai autoritatilor publice locale, alaturi de  membrii echipei de implementare a proiectului.

In cadrul evenimentului au fost prezentate principalele activitati si rezultate ale proiectului, un accent deosebit punandu-se pe etapele parcurse in procesul elaborarii Strategiei nationale pentru incurajarea utilizarii bicicletei si pe directiile de actiune vizate in cadrul acesteia.

Obiectivul general al proiectului a fost cresterea capacitatii ONG-urilor si a partenerilor sociali din cele  8 regiuni  de dezvoltare de a formula propuneri de politici publice alternative care promoveaza mersul pe bicicleta. Prin obiectivul sau general, proiectul a contribuit la realizarea obiectivului specific 1.1 – „Dezvoltarea si introducerea de sisteme si standarde comune in administratia publica ce optimizeaza procesele decizionale orientate catre cetateni si mediul de afaceri in concordanta cu Stategia pentru Consolidarea Administratiei Publice – SCAP”, aferent axei prioritare 1 – Administratie publica si sistem judiciar eficiente, din cadrul Programului Operational Capacitate Administrativa 2014-2020.

Principalul rezultat al proiectului a fost elaborarea „Strategiei nationale pentru incurajarea utilizarii bicicletei”, inaintata Ministerului Lucrarilor Publice Dezvoltarii si Administratiei in vederea acceptarii.

Promovarea mersului pe bicicleta prin propuneri de politica publica alternativa a fost transformata, prin proiect, intr-o actiune responsabila, urmarindu-se limitarea emisiilor de noxe si ameliorarea calitatii aerului si sanatatii publice, favorizarea utilizarii rationale a terenului si cresterea calitatea vietii urbane.

Participantii la intalnirea de lucru au accenuat importanta adoptarii Strategiei nationale pentru incurajarea utilizarii bicicletei, in actualul context, prezentand aspecte cu privire la incurajarea utilizarii bicicletei la nivel european si international, precum si noi demersuri demarate, in acest sens, in cadrul organizatiilor in care isi desfasoara activitatea.

Strategia nationala pentru incurajarea utilizarii biciclete a fost elaborata în concordanƫă cu priorităƫile Comisiei Europene pentru perioada de programare 2021-2027, respectiv cu Obiectivul 2 „O Europă mai verde, fără emisii de carbon”, care conƫine o alocare financiară semnificativă şi în cadrul căreia vor fi finanƫate, prin intermediul Programului Operaƫional Regional, proiecte care vor contribui la asigurarea unei mobilităƫi naƫionale, regionale şi locale sustenabile, inteligente şi intermodale.