Propunere PPA: Strategia naţională de încurajare a utilizării bicicletei

Propunerea de Politică Publică Alternativă (PPA) a fost elaborată în cadrul proiectului „Dezvoltarea parteneriatului dintre ONG-uri şi administraţie pentru promovarea modalităţilor durabile de transport în interiorul localităţilor” – cod SIPOCA 306/cod  MySmis 110839, finanƫat în cadrul Programului Operaƫional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritara 1 „Administraƫie publică şi sistem judiciar eficiente”.

Proiectul este implementat de către Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est (ADR SE) în parteneriat cu Organizaţia pentru Promovarea Transportului Alternativ în România (OPTAR). Durata de desfăşurare a proiectului este de 21 luni, în perioada iunie 2018 – aprilie 2020.

Elaborarea Strategiei naƫionale de încurajare a utilizării bicicletei reprezintă principalul rezultat al proiectului, contribuind la atingerea obiectivului său general, respectiv, creşterea capacităƫii ONG-urilor şi a partenerilor sociali din cele 8 regiuni de dezvoltare de a formula propuneri de politici publice alternative care promovează mersul pe bicicletă.

Strategia naƫională de încurajare a utilizării bicicletei a fost dezvoltată printr-o abordare participativă, prin implicarea actorilor cheie din domeniul mobilităţii, respectiv reprezentanți ai ONG-urilor care promovează mersul pe bicicletă, parteneri sociali, autorități și instituții publice de la nivel local şi central, structuri asociative ale autorităților administrației publice locale.

Procesul de consultare a actorilor cheie s-a desfășurat pe tot parcursul elaborării documentului programatic, fiind utilizate următoarele instrumente:
– cercetare sociologică privind percepția față de mersul pe bicicletă în mediul urban, politicile naționale, regionale și locale care promovează mersul pe bicicletă și nevoile identificate la nivelul societății civile. Cercetarea on-line s-a derulat sub forma unui amplu sondaj de opinie, adresat atât publicului general (din mediul urban și rural), cât și societății civile, autorităților locale si centrale, reprezentate de primării, consilii județene şi ministere;
– întâlniri de informare și consultare organizate în toate regiunile țării, cu participarea reprezentanților autorităților locale și centrale, membri ai societăţii civile, experți, oameni pasionați, precum și reprezentanți ai companiilor interesate de a promova mobilitatea sustenabilă în randul propriilor angajați;
– dezbatere publică privind 3 scenarii de politică publică alternativă vizând încurajarea utilizării bicicletei.

Astfel, Strategia naţională pentru încurajarea utilizării bicicletei cuprinde un set de acţiuni care vizează facilitarea utilizării frecvente a bicicletei și integrează rezultatele procesului de consultare cu actorii relevanți in domeniul mobilităţii, precum și exemple de bună practică din state europene unde implementarea unor astfel de strategii a avut rezultate evidente.