Proiectul de realizare a Strategiei nationale de incurajare a utilizarii bicicletei a ajuns la final

Proiectul „Dezvoltarea parteneriatului dintre ONG-uri si administratie pentru promovarea modalitatilor durabile de transport in interiorul localitatilor” – cod SIPOCA 306/cod MySmis 110839 este finantat in cadrul Programului Operational Capacitate Administrativa (POCA) 2014- 2020, Axa prioritara “Administraţie publica si sistem judiciar eficiente”.

Proiectul este implementat in parteneriat de catre Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est (ADR SE) si Asociatia OPTAR – Organizatia pentru Promovarea Transportului Alternativ în România.

Obiectivul general al proiectului consta in cresterea capacitatii ONG-urilor si a partenerilor sociali din cele 8 Regiuni de Dezvoltare de a formula propuneri de politici publice alternative care promoveaza mersul pe bicicleta.

Perioada de derulare a proiectului: iunie 2018 – iunie 2020.

O sinteza a activitatilor proiectului poate fi citita in acest pliant.