OPTAR a sesizat.
Brigada Rutieră raspunde.

Publicam raspunsul Politiei la cererile noastre prin care reclamam probleme grave care pun în pericol viaţa sau integritatea corporală a participanţilor la trafic:

Prin petiţiile  dumneavoastră, din 25 si 26.08.2011,  solicitaţi desfiinţarea   pistelor  pentru biciclete situate pe traseele : Piaţa Constitutiei – Piaţa Muncii, Piaţa Unirii – Piaţa Sudului, Parcul Herastrău – Piaţa Victoriei, Piaţa Muncii – Piaţa I.O.R., Politehnica – Splaiul Independenţei, Piaţa Operei – Piaţa 21 Decembrie 1989, Câmpia Libertaţii – Bd-ul Nicolae Grigorescu şi Parc Titan si restricţionarea circulaţiei bicicliştilor pe pistele situate pe Bd-ul Mareşal Constantin Prezan – Bd-ul. Aviatorilor si Piaţa Operei- Piaţa Unirii, intrucât pe aceste trasee exista o serie de deficienţe care nu permit desfaşurarea in condiţii de siguranţa si fluenţa a pietonilor sau a bicicliştilor.

Aşa cum deja aţi fost informat in discuţiile purtate cu reprezentanţi ai Brigazii Rutiere, pistele de biciclete sunt administrate, conform competenţelor legale de Administraţia Străzilor. Traseele si semnalizarea rutiera aferente acestora au fost avizate de catre Comisa Tehnică de Circulaţie a Municipiului Bucuresti si Brigada Rutieră.

In urma verificării   stării de viabilitate a pistelor pentru biciclişti pe traseele menţionate de dumneavoastră au fost identificate o serie de deficienţe atat în semnalizarea rutieră prin marcaje ,cât si în modul de separare al acestora faţă de zona destinată circulaţiei pietonilor. Totodată, au fost depistate zone în care nu sunt realizate trecerile pentru biciclişti, bordurile trotuarelor nu sunt coborâte pâna aproape de nivelul părţii carosabile, pe piste sunt create obstacole pentru circulaţia bicicletelor ( chioşcuri, refugii pentru călatori, panouri reclamă, terase sezoniere, coşuri gunoi etc.) sau spaţiul rămas pentru circulaţia pietonilor are lăţimea sub un metru. Toate aceste deficienţe au fost transmise spre remediere Administraţiei Străzilor si Primăriilor Sectoarelor 1, 3, 5, 6 si Regiei Autonome de Transport Bucureşti.

Propunerea de desfiinţare a pistelor pentru biciclişti menţionate a fost supusă dezbaterii Comisiei Tehnice de Circulaţie a Municipiului Bucureşti, in sedinta din 15.09.2011 stabilindu-se ca Administraţia Străzilor sa analizeze posibilitatea ca pistele să fie trasate pe partea carosabilă a arterelor de circulatie, in locurile in care acestea sunt improprii circulaţiei bicicliştilor sau pietonilor.

Pentru relaţii suplimentare, va informăm ca puteţi participa in zilele de  joi, incepând cu orele 10,00, la sedinţele Comisiei Tehnice de Circulaţie din cadrul Primariei Municipiului Bucureşti, etajul 4, cam. 5.

Cu deosebită stimă,

ŞEFUL BRIGĂZII RUTIERE,

Comisar şef de poliţie

NICU DRAGOŞ