Studiu comparativ: Strategii pentru încurajarea utilizării bicicletei

În pregătirea primei strategii naționale pentru încurajarea utilizării bicicletei, experții noștri au analizat strategii din toată lumea și au alcătuit un studiu comparativ cu 14 strategii naționale și 11 locale.

Alegerea materialelor s-a făcut astfel încât să existe o acoperire teritorială cât mai largă şi o gamă diversificată de soluţii, având prioritate documentele realizate în regiunile unde implementarea unor astfel de strategii a avut rezultate evidente.

În acest studiu comparativ, experții au sintetizat măsuri individuale care să alcătuiască o colecție de soluții la îndemână, considerând totodată felul în care aceste măsuri funcționează împreună în cadrul unei strategii menite să schimbe paradigma deplasării urbane în ansamblul ei, drumul care trebuie urmat pentru a ajunge la o abordare diferită a deplasării urbane, abordare care să poată fi asimilată de utilizatori.

Astfel, orice strategie cuprinde măsuri pe termen scurt, mediu și lung, iar acestea funcționează împreună ca un întreg, având în vedere o schimbare treptată, care să poată fi asimilată în cadrul unei tranziții de la o paradigmă trecută, care nu mai funcționează, la una viitoare, sustenabilă, eficientă, confortabilă și adresabilă tuturor, fără privilegii.

Între strategiile naționale și cele locale există o strânsă corelare. Astfel se observă că există măsuri parte a strategiilor naționale (cum ar fi cele ce țin de legislație sau de anumite facilități), care au menirea să pregătească un cadru general care să poată permite luarea unor măsuri specifice, locale sau nu. Pe de altă parte, există măsuri care nu pot fi decât în atribuția administrațiilor locale, însă în cadrul general, toate aceste măsuri funcționează împreună. Anumite tipuri de măsuri presupun colaborarea între două sau mai multe instituții publice și/ sau private iar în ceea ce privește intermodalitatea, discuțiile interinstituționale sunt definitorii.

Elaborarea strategiilor s-a făcut prin consultări cu comunitatea și ONG-urile de profil, care reprezintă cu profesionalism interesele comunităților. Un exemplu de bună practică e acela de a propune profesioniști de nișă în funcții asociate implementării acestor tipuri de proiecte. Totodată, titlul neoficial de „Bicycle Mayor”, devenit din ce în ce mai popular in majoritatea marilor orașe ale lumii, este o certificare a calității persoanei respective de a reprezenta interesele comunităților de bicicliști în fața autorităților și o confirmare a deschiderii și transparenței decizionale. 

 

Vă invităm să citiți studiul comparativ şi să ne spuneți care dintre soluțiile abordate credeți că pot fi implementate în orașul vostru pe termen scurt, mediu şi lung pentru a îmbunătății mobilitatea urbană. 

 

ADR SE (Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est) în parteneriat cu OPTAR (Organizaţia pentru Promovarea Transportului Alternativ în România) coordonează realizarea Strategiei naţionale pentru încurajarea utilizării bicicletei.

Materialul este realizat în cadrul proiectului „Dezvoltarea parteneriatului dintre ONG-uri şi administraţie pentru promovarea modalităţilor durabile de transport în interiorul localităţilor” – cod SIPOCA 306/cod MySmis 110839 este cofinanţat în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014- 2020, Axa prioritară “Administraţie publică şi sistem judiciar eficiente”.